Odpustenie, zmierenie a pokánie – Príslovia – manuál priateľstva 7

Príslovia 24:29, 17:9-10 – Filip Sucháč

Túto kázeň si môžete vypočuť aj cez podcast a Spotify.
Vo svojej podcastovej aplikácii vyhľadajte „Cirkev Paradox“ alebo zadajte RSS feed URL: http://cirkevparadox.sk/feed/podcast