Kontakt

Tomáš Henžel

tomas.henzel@cb.sk
tel.č. 0917817644

Kazateľ a lekár.
Urgentná zvesť a Urgentná medicína.
Zakladá zbory a zachraňuje životy.

Sme začínajúci cirkevný zbor zriaďovaný Zborom Cirkvi bratskej v Nitre.
Ak máte túžbu podporiť našu prácu finančne, môžete tak urobiť darom
na IBAN SK0211000000002948051143.