Moja sila vs. Všemocný / My strength vs. Almighty – Zápasník s Bohom 4 (Zborový výlet 2023)

Genezis/1. Mojžišova 32 – Jonny Cliffton

Túto kázeň si môžete vypočuť aj cez podcast a Spotify.
Vo svojej podcastovej aplikácii vyhľadajte „Cirkev Paradox“ alebo zadajte RSS feed URL: http://cirkevparadox.sk/feed/podcast