O nás

Sme Bohom milovaní a Božím Slovom premieňaní ľudia, ktorí túžia aby ľudia Bratislavy milovali Ježiša nadovšetko.

Kristus

Ježiš Kristus je dobrou správou pre náš zlomený a hriechom zničený svet. On prišiel do tohto sveta, aby nám dal spoznať Boha, aby nastolil Božiu vládu a vykonal Božiu záchranu. Táto záchrana je ponúkaná zdarma každému, kto mu dôveruje. Ježiš Kristus zmenil aj naše životy a je živým centrom nášho zboru.

Komunita

Biblia nám hovorí, že ako pri stvorení, tak pri spasení, Božím zámerom pre ľudstvo je byť vo vzťahu s Ním a jeden s druhým. Cirkev nie je miesto. Cirkev sú ľudia. Byť cirkevným zborom znamená byť rodinou. Je to ľud, ktorému zjavuje Boh svoju slávu. Je to ľud, skrze ktorý zjavuje Boh svoju slávu.

Mesto

Milujeme Bratislavu. Paradox je priestor pre všetkých pochybujúcich a hľadajúcich. Viera však nie je výsostne osobná záležitosť. Evanjelium Ježiša Krista je relevantné pre každú oblasť – aj verejného – života. Chceme slúžiť tomuto mestu a prinášať krásu a pravdu viery do každodenných záležitostí života a kultúry, pretože evanjelium je nádejou tomuto svetu.