Čo je kresťanstvo?

Jadro kresťanstva je o jedinom živote, živote Ježiša, a správa o ňom môže byť zhrnutá do odpovedí na tri otázky.

Kto je Ježiš?

Ježiš je dlhoočakávaný Kráľ, ktorého Boh sľúbil poslať. Kráľ, ktorý napraví všetko a vybuduje kráľovstvo dokonalej spravodlivosti a lásky. Je tiež Božím Synom. Boh sám, vstupujúci do sveta ako človek.

Ježiš dokázal svoju božskosť tým, čo robil. Uzdravoval ľudí. Tíšil búrky. Kriesil mŕtvych. Týmito činmi nám dal Ježiš nahliadnuť do života jeho kráľovstva. Dokonalé miesto bez utrpenia, strachu alebo smrti. Je to svet, po ktorom všetci v hĺbke duše túžime.

Prečo Ježiš prišiel?

Aby bol odmietnutý – Mnoho ľudí odmietlo Ježiša. Mysleli si, že budú šťastnejší, keď si stanovia vlastné pravidlá a budú žiť mimo jeho kráľovstva. Toto odmietnutie Ježiša ako Kráľa je niečo, čo robíme všetci. Ježiš to nazval hriechom. Poškodzuje to naše životy a nakoniec nás nechá odlúčených od radosti, ktorá je v jeho kráľovstve. Boh nedovolí, aby s ním žili tí, ktorí odmietajú Kráľa. Čelíme napokon tomu, čo Ježiš nazval peklom. Existencia bez hocičoho dobrého. Navždy.

Aby bol zabitý Ľudia Kráľa odmietali tak násilne, až ho zabili pribitím na kríž. Na kríži bol Ježiš odrezaný od Božieho priateľstva a dobroty. Ale jeho smrť nebola chybou Boha – bol to majstrovský úder. Ježiš sa rozhodol zažiť peklo – aby sme my nemuseli. Bezhriešny Kráľ zomrel, aby prijal trest, ktorý si hriech zaslúži. Ježiš otváral cestu do svojho kráľovstva.

Aby vstal z mŕtvych – Tri dni po jeho poprave sa zistilo, že jeho hrob je prázdny. V priebehu nasledujúcich týždňov si veľa ľudí spolu sadlo za stôl a jedli s Ježišom. Desiatky ľudí s ním hovorili a stovky ho videli, pretože on naozaj vstal z mŕtvych! Tým dokázal, že nemohol byť porazený ani smrťou samotnou.

No a čo, že Ježiš prišiel na svet?

Dnes, práve teraz, Ježiš pozýva ľudí, aby prišli do jeho kráľovstva. Hovorí nám, aby sme činili pokánie a verili dobrej správe o ňom. Pokánie znamená otočiť sa, žiť s Ježišom ako Kráľom namiesto toho, aby sme robili kráľov nášho života zo seba. Veriť znamená dôverovať, že Ježiš urobil všetko, čo sme potrebovali, aby nám poskytol miesto v jeho kráľovstve.

Žiť s Ježišom ako Kráľom nie je ľahké. Jeho nasledovníci budú odmietnutí, rovnako ako bol on. Ale tiež žijú životom hlbokej istoty, spokojnosti a radosti, lebo poznajú Boha a jeho odpustenie, pomáha im jeho Duch a tešia sa na Kráľov návrat, kedy konečne navždy ustanoví svoje milujúce kráľovstvo. Ježiš toto všetko slobodne ponúka bez rozdielu každému, kto činí pokánie a dôveruje mu.