Zdroje

Keďže sme cirkvou, ktorá je premieňaná Božím slovom, chceme podľa tejto našej identity aj žiť. Náš spoločný 3-ročný plán čítania Biblie predkladáme, aby si s nami mohol/mohla zažiť premieňajúce Božie slovo, spoznať Ježiša Krista ešte osobnejšie a milovať ho nadovšetko.
plan-citania-biblie-na-3-roky.pdf