2 – Ježišove poslanie

Kurz: Ježiš pre skeptikov

„Zmierte sa s celoživotným smútkom, ktorý pochádza z toho, že nikdy nie ste uspokojení.“ – Zadie Smith

Myslíš si, že je možné nájsť trvácne naplnenie? Ak áno, ako?

V nasledujúcom texte Ježiš robí niečo, čo sa v Jeho dobe považovalo za šokujúce – rozpráva sa so Samaritánkou. Je možné, že nám to šokujúco neznie, ale v kultúre tej doby nábožný človek ani len neuvažoval o tom, že by sa rozprával so ženou na verejnosti. V starovekom texte sa píše: „Lepšia je zlomyseľnosť muža ako žena, ktorá robí dobro; práve žena prináša hanbu a potupu.“ Ježiš tiež ignoruje hlboko zakorenené rasistické a náboženské predsudky, ktoré mali Židia voči Samaritánom. Židia považovali Samaritánov za bludárov, pretože kombinovali židovské učenie s niektorými pohanskými praktikami. Stretávame sa s Ježišom na poludnie (šiesta hodina, keďže bolo zvykom počítať hodiny od východu Slnka), v sparných poludňajších horúčavách. Ježiš je unavený a smädný.

 
4 Musel však prejsť cez Samáriu. 5 Dostal sa tak do samaritánskeho mesta menom Sychar, blízko pozemku, ktorý dal Jákob svojmu synovi Jozefovi. 6 Tam bola Jákobova studňa. Ježiš bol ustatý z cesty, a tak si sadol k studni. Bolo okolo šiestej hodiny. 7 Tu prišla žena zo Samárie nabrať si vody. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ 8 Jeho učeníci totiž odišli do mesta nakúpiť potravu. 9 Žena Samaritánka mu na to povedala: „Ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa, Samaritánky, aby som sa ti dala napiť?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. 10 Ježiš jej na to povedal: „Keby si vedela o Božom dare a kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť!‘, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu.“ 11 Žena mu povedala: „Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká; odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? 12 Si azda väčší, ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia i jeho dobytok?“ 13 Ježiš jej povedal: „Každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smädný. 14 Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmädne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“ 15 Žena mu povedala: „Pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť po vodu.“
1

Pre ženy bolo zvykom ísť spolu k studni nabrať vodu v chladných ranných hodinách. Prečo táto žena išla po vodu sama, a to v najväčšej poludňajšej horúčave?

2

Prečo je táto žena taká prekvapená, keď je Ježiš prosí o vodu, ak vezmeme do úvahy, že bolo horúco a nemal so sebou nič, čím by si ju nabral?

3

Ako Ježiš opisuje to, čo može ponúknuť tejto žene? Aký hlbší význam by to podľa teba mohlo mať? Čo potrebuje žena urobiť, aby to dosiahla?

4

Ako podľa teba táto žena odpovedá na to, čo jej Ježiš ponúka? Naozaj má táto žena záujem alebo je skeptická, sarkastická, či dokonca koketná? Myslíš, že jej požiadavka v 15. verši je vážna, alebo je cynická?

 
16 On jej povedal: „Choď, zavolaj si muža a príď sem!“ 17 Žena mu odpovedala: „Nemám muža.“ Nato jej Ježiš povedal: „Správne si povedala: ‚Nemám muža;‘ 18 lebo si mala piatich mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu.“ 19 Žena mu odpovedala: „Pane, vidím, že si prorok. 20 Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa mu treba klaňať.“ 21 Ježiš jej odpovedal: „Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. 22 Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo poznáme, pretože spása je zo Židov. 23 Ale prichádza hodina — a už je tu —, keď praví ctitelia budú sa klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Veď aj Otec hľadá takýchto ctiteľov. 24 Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v Duchu a pravde.“ 25 Žena mu povedala: „Viem, že prichádza Mesiáš, nazývaný Kristus; keď príde on, všetko nám oznámi.“ 26 Ježiš jej povedal: „Ja som to — ten, čo sa rozpráva s tebou.“
5

Ježiš posúva túto konverzáciu na inú tému a to sú ženine vzťahy. Prečo v 17. verši odpovedá iba polopravdou? Ako to môže vysvetľovať skutočnosť, že bola pri studni napoludnie a sama? Čo si o nej možno mysleli ostatné ženy?

6

Ako sa asi mohla cítiť po tom, čo jej Ježiš odhalil, že vie o jej vzťahoch? Prečo myslíš, že Ježiš odhalil pravdu o ženinom živote práve takýmto spôsobom?

7

Preformuluj hlavný Ježišov výrok, ktorý adresoval žene vo veršoch 21 – 24. Čo tým mohol myslieť?

8

V 26. verši Ježiš tvrdí, že je „Mesiáš“. Keď sa nad tým zamyslíš, čo tvrdí, že prinesie? O akom Božom dare hovorí v 10. verši?

 

27 Vtom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou, ani jeden však nepovedal: „Čo od nej chceš?“ alebo: „Prečo sa s ňou rozprávaš?“ 28 Žena tam nechala svoj džbán, odišla do mesta a hovorila ľuďom: 29 „Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som urobila! Nebude to Mesiáš?“

39 Mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: „Povedal mi všetko, čo som urobila.“ 40 Keď teda prišli k nemu Samaritáni, prosili ho, aby ostal u nich. Ostal tam dva dni. 41 A ešte omnoho viac ich uverilo pre jeho slovo. 42 A žene povedali: „Veríme už nie preto, čo si povedala; veď sme sami počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta.“

9

Opíš reakciu učeníkov v 27. verši, keď sa vrátili k studni. Prečo takto reagujú?

10

Vzhľadom na to, čo všetci vieme o tejto žene, čo je pre teba najviac prekvapivé na jej reakcii vo veršoch 28 – 29? Ako sa asi teraz cíti? Prečo?

11

V čo podľa veršov 39 – 42 začínajú ľudia z mesta veriť a čo ich presvedčilo?

Dobre, ale čo to znamená pre nás?

Pocit prázdnoty je bežná ľudská skúsenosť. Raz sa opýtali Boba Gedolfa, rockovej hviezdy a humanitárneho veľvyslanca, či našiel naplnenie: „Vôbec. Neviem, čo by to mohlo znamenať. Ako ľudská bytosť sa cítim nenaplnený. Prečo by tu inak boli tieto obrovské diery [búchajúc sa po hrudi]. Všetko robím len preto, že sa bojím, že sa unudím, pretože viem, čo sa v tých dierach nachádza. Som z toho vystrašený a deprimuje ma to.“ 

Herec a komik Russell Brand opisuje úspech celebrity ako „keď dostanete to najhonosnejšie jedlo, a keď ho začnete jesť, necítite v ňom žiadnu chuť, žiadny pôžitok, žiadnu výživu. Je to … otravné.“ Ako by si reagoval na to, čo hovorí Bob Geldof a Russell Brand? Máš optimistický alebo skôr cynický postoj k možnosti nájdenia trvalého naplnenia?

Pozrite si spoločne video a diskutujte o ňom

Prediskutované? Tak poďme na ďalšiu lekciu!