Kristove dary prinášajú plnosť Krista / Christ’s Gifts bring Christ’s Fullness

Efežanom 4:7-16 – Michael Meyerdirk

Túto kázeň si môžete vypočuť aj cez podcast a Spotify.
Vo svojej podcastovej aplikácii vyhľadajte „Cirkev Paradox“ alebo zadajte RSS feed URL: http://cirkevparadox.sk/feed/podcast