Evanjelium pre beznádejných – Základy evanjelia 3

2. Korinťanom 5:17-18, Lukáš 7:1-23, Izaiáš 65:17-20 – Filip Sucháč

Túto kázeň si môžete vypočuť aj cez podcast a Spotify.
Vo svojej podcastovej aplikácii vyhľadajte „Cirkev Paradox“ alebo zadajte RSS feed URL: http://cirkevparadox.sk/feed/podcast