Čo je evanjelium? – Základy evanjelia 1

Izaiáš 52:1-7, Marek 1:14-15, 1.Korinťanom 15:1-8, Žalm 85 – Tomáš Henžel

Túto kázeň si môžete vypočuť aj cez podcast a Spotify.
Vo svojej podcastovej aplikácii vyhľadajte “Cirkev Paradox” alebo zadajte RSS feed URL: http://cirkevparadox.sk/feed/podcast