Boží hlas vs. moje zmysly / Voice of God vs. my senses – Zápasník s Bohom 2 (Zborový výlet 2023)

Genezis/1. Mojžišova 27 – Jonny Cliffton

Túto kázeň si môžete vypočuť aj cez podcast a Spotify.
Vo svojej podcastovej aplikácii vyhľadajte „Cirkev Paradox“ alebo zadajte RSS feed URL: http://cirkevparadox.sk/feed/podcast