1 – Ježišova premiéra

Kurz: Ježiš pre skeptikov

Thomas Nagel vo svojej knihe Posledný svet píše: „Chcem, aby bol ateizmus pravdivý, a rozrušuje ma, že niektorí z najinteligentnejších a najviac informovaných ľudí, ktorých poznám, sú veriaci. Nejde len o to, že ja sám neverím v Boha, a teda prirodzene dúfam, že mám pravdu. Ide o to, že dúfam, že Boh neexistuje. Ja nechcem, aby existoval, nechcem vesmír, v ktorom by bol Boh.“

Prečo niektorí ľudia dúfajú, že Boh neexistuje?

 
30 Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. 31 No tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.
1

Aké dôvody na spísanie Ježišovej biografie uvádza Ján?

2

Ján uvádza identitu Ježiša ako hlavnú tému svojej knihy. Kto je podľa teba Ježiš? Ako si prišiel k svojmu záveru?

 
1 Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka. 2 Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. 3 Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ 4 Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ 5 Nato jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ 6 Podľa židovských predpisov o očisťovaní tam stálo šesť kamenných nádob na vodu, každá na dve či tri miery. 7 Ježiš povedal obsluhujúcim: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. 8 Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. 9 Keď starejší ochutnal vodu, zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je, no obsluhujúci, čo naberali vodu, to vedeli. Zavolal si ženícha 10 a povedal mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, horšie. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz.“ 11 Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili.
3

Na svadbe došlo víno. Ako sa mohli ženích a nevesta cítiť, keď im došlo víno, zvlášť v kultúre, kde hanba a česť hrali takú dôležitú úlohu? Aký to mohlo mať dopad na celú oslavu?

4

Čo si mohli svadobčania pomyslieť o ženíchovi, keď na svadbe došlo víno? Čo si mohla rodina nevesty pomyslieť o ženíchovi?

5

Aj keď sa Ježiš zdráha vstúpiť do svetla reflektorov, aj tak urobí niečo neuveriteľne zázračné, len aby pomohol mladému páru. Prečo?

6

Opíš, aký dojem urobilo víno na staršieho. Ako toto víno zmení celú oslavu?

7

Čo si starejší teraz myslí o ženíchovi? Patria ženíchovi zásluhy za výbornú oslavu? Ako sa asi nevesta a ženích cítili po tom, čo Ježiš pre nich urobil?

 
6 Hospodin zástupov pripravil na tomto vrchu všetkým národom hostinu s vyberanými jedlami a vínami, s výdatnými jedlami a najlepšími vínami. 7 Na tomto vrchu odstráni závoj, ktorý zahaľuje všetkých ľudí, prikrývku, čo zakrýva všetky národy. 8 Navždy pohltí smrť a Pán, Hospodin, zotrie slzu z každej tváre, odstráni potupu svojho ľudu z celej zeme, lebo Hospodin prehovoril.
8

Izaiáš si predstavuje, aké to bude, keď Všemocný Boh príde na zem. Čo Boh urobí a pre koho to urobí?

9

Predstav si, že is jedným s Ježišových učeníkov. Vyrástol si v židovskej domácnosti a tieto texty ti prirodzene znejú v ušiach. Čo by si si myslel o Ježišovi, keby si práve ochutnal toto víno?

Dobre, ale čo to znamená pre nás?

Niektorí ľudia dúfajú, že Boh neexistuje, pretože podľa nich náboženstvo uberá zo života. Ak Ježiš skutočne prináša život, čo nám napovedá záznam tejto udalosti o tom, aký ten život je? Čo to napovedá o tom, kto je Ježiš?

Pozrite si spoločne video a diskutujte o ňom

Prediskutované? Tak poďme na ďalšiu lekciu!