Loading Events

Záhradnícka 95, v priestoroch Radošinského divadla, 2.poschodie. Najbližšia zastávka Líščie nivy.

Pri vstupe sledujte označenie „PARADOX“.

Na stretnutí budú dodržané všetky bezpečnostné nariadenia, ktoré aktuálne platia. 
Tešíme sa na vás! 

Parkovanie zadarmo na parkoviskách okolo budovy (pred vchodom do Billy, aj poza budovu, aj vedľa budovy je veľké parkovisko).

Mapa parkovania tu.

Free parking arround the building and on the parking area next to the building.

Translation provided.